CÔNG TY TNHH KHẢI THƯ

Đăng ký dịch vụ

Bước 2
Tùy chọn tên miền
Bước 3
Tùy biến
Bước 5
Thanh toán

Danh mục:

Chọn đơn vị tiền tệ:
Sinh viên - Dung lượng : 500MB
Băng thông : 1.500MB
Email : 10
My SQL : 1

Cá nhân - Dung lượng : 1.000MB
Băng thông : 10.000MB
Email : 15
My SQL : 2

Cá nhân pro - Dung lượng : 2.000MB
Băng thông : 20.000MB
Email : 30
My SQL : 3

Doanh nghiệp - Dung lượng : 500MB
Băng thông : 50.000MB
Email : 20
My SQL : 2

Bán Chuyên Nghiệp - Dung lượng : 1.000MB
Băng thông : 100.000MB
Email : 40
My SQL : 4

Chuyên nghiệp - Dung lượng : 2.000MB
Băng thông : 200.000MB
Email : 100
My SQL : 10

Chuyên dụng - Dung lượng : 5.000MB
Băng thông : 300.000MB
Email : 200
My SQL : 20

Unlimited - Dung lượng : 10.000MB
Băng thông : không giới hạn
Email : không giới hạn
My SQL : 20

Secure Transaction Tuân theo chính sách bảo mật thông tin. IP truy cập đặt hàng (54.210.61.41) đã được lưu lại trên hệ thống.

Powered by WHMCompleteSolutionTruy cập nhanh

Đăng nhập

Email

Mật mã

Ghi nhớ thông tin

Tìm kiếm