CÔNG TY TNHH KHẢI THƯ

Kiểm tra tên miền

Một tên miền | Kiểm tra nhiều tên miền | Chuyển quản lý nhiều tên miền

Chọn đơn vị tiền tệ:

Nhập tên miền cần kiểm tra, nhập mã bảo vệ và nhấn kiểm tra

www.

.com .net .org .biz .info
.us .asia .mobi .ws .tv
.tel .eu .cc .me .name
.co .com.co .net.co .nom.co .in
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in
.ind.in .vn .com.vn .net.vn .biz.vn
.info.vn .edu.vn .org.vn .pro.vn

   

Bảng giá tên miền

TLD năm Đăng ký mới Chuyển quản lý nhiều tên miền Gia hạn
.com 1 280.000,00 đ 280.000,00 đ 280.000,00 đ
.net 1 280.000,00 đ 280.000,00 đ 280.000,00 đ
.org 1 280.000,00 đ 280.000,00 đ 280.000,00 đ
.biz 1 280.000,00 đ 280.000,00 đ 280.000,00 đ
.info 1 280.000,00 đ 280.000,00 đ 280.000,00 đ
.us 1 280.000,00 đ 280.000,00 đ 280.000,00 đ
.asia 1 506.800,00 đ 506.800,00 đ 506.800,00 đ
.mobi 1 565.880,00 đ 565.880,00 đ 565.880,00 đ
.ws 1 344.960,00 đ 344.960,00 đ 344.960,00 đ
.tv 1 850.000,00 đ 850.000,00 đ 850.000,00 đ
.tel 1 577.000,00 đ 577.000,00 đ 577.000,00 đ
.eu 1 260.000,00 đ 260.000,00 đ 260.000,00 đ
.cc 1 730.000,00 đ 730.000,00 đ 730.000,00 đ
.me 1 577.000,00 đ 577.000,00 đ 577.000,00 đ
.name 1 260.000,00 đ 260.000,00 đ 260.000,00 đ
.co 1 745.000,00 đ 745.000,00 đ 745.000,00 đ
.com.co 1 430.000,00 đ 430.000,00 đ 430.000,00 đ
.net.co 1 430.000,00 đ 430.000,00 đ 430.000,00 đ
.nom.co 1 430.000,00 đ 430.000,00 đ 430.000,00 đ
.in 1 450.000,00 đ 450.000,00 đ 450.000,00 đ
.co.in 1 230.000,00 đ 230.000,00 đ 230.000,00 đ
.net.in 1 230.000,00 đ 230.000,00 đ 230.000,00 đ
.org.in 1 230.000,00 đ 230.000,00 đ 230.000,00 đ
.firm.in 1 230.000,00 đ 230.000,00 đ 230.000,00 đ
.gen.in 1 230.000,00 đ 230.000,00 đ 230.000,00 đ
.ind.in 1 230.000,00 đ 230.000,00 đ 230.000,00 đ
.vn 1 830.000,00 đ 480.000,00 đ 480.000,00 đ
.com.vn 1 700.000,00 đ 350.000,00 đ 350.000,00 đ
.net.vn 1 700.000,00 đ 350.000,00 đ 350.000,00 đ
.biz.vn 1 700.000,00 đ 350.000,00 đ 350.000,00 đ
.info.vn 1 400.000,00 đ 200.000,00 đ 200.000,00 đ
.edu.vn 1 400.000,00 đ 200.000,00 đ 200.000,00 đ
.org.vn 1 400.000,00 đ 200.000,00 đ 200.000,00 đ
.pro.vn 1 400.000,00 đ 200.000,00 đ 200.000,00 đ

Powered by WHMCompleteSolutionTruy cập nhanh

Đăng nhập

Email

Mật mã

Ghi nhớ thông tin

Tìm kiếm